علی سمائی { سپهر سپی} کیست؟

علی سمائی معروف به سپهر سپی یکی از کم سن ترین خوانندگان جهان است  سپهر سپی نوازنده خواننده و ترانه سرا است سپهر سپی اهل کشور ایران و اصلیت تهرانی دارد در بعضی رسانه ها او را به این عنوان ها خطاب میکنند:

نابقه ۱۷ ساله موسیقی ایران
صاحب سبک الکتروپاپ ایران
کم سن ترین خواننده ایران

زندگی نامه سپهر سپی : 
سپهر سپی نام شناسنامه ای او علی سمایی و نام هنری و نامی که حتی خونواده اش صداش میکنند Sepehr sepi است 
سپهر سپی در سن ۱۰الی  11 سالگی فعالیت غیر رسمی موسیقی خود را آغاز کرد او اکنون در خانه تمرین می‌کرد و ترک تحصیل کرد و تمامی فنون موسیقی را بدون کمک کسی آموخت او فرزنده (نسرین سادات عربی) مادر او است
سپهر سپی اهل محله جنت آباد است او اوایل با انتشار پست های جنجالی در اینستاگرام معروف شد دابسمش ها فیلم های جنجالی دوا با اعضای محله جنت آباد و آشتی ها سپس ارتباط خود را کامل قطع کرد و رو به موفقیت قدم گذاشت او در اوایل سال ۲۰۲۱ سینگل ترک دوهزار چهارده رو داد و حسابی سروصدا کرد
سپس مجدد در تلگرام برگشت و ۵۰ هزار تایی شد چند ماه بعد به اینستاگرام برگشت و ۱۰هزار تایی شد و به دنیای مجازی برگشت